Galeria

W dniu 16 grudnia 2022 Wydział Nauk Technicznych przyjął delegację z University of Tripoli w Libii. Naszymi gośćmi byli: prof. dr Khalid G. Alkhubouli, Vice president University of Tripoli, oraz prof. dr Hakim S. Abdelgader, Professor Department of Civil Engineering. Po oficjalnym spotkaniu z władzami uczelni zaproszeni goście zwiedzili nasze laboratoria i centra badawcze.

Dnia 06.12.2022 Wydział Nauk Technicznych zorganizował spotkanie z firmą ONT, na którym został przeprowadzony wykład na temat wdrożenia i możliwości wykorzystania oprogramowania Matlab w procesie dydaktycznym oraz badaniach naukowych ABNS w Białej Podlaskiej.

W dniach 22 listopada oraz 06 grudnia 2022 roku miała miejsce wizyta uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Celem wizyty było przeprowadzenie zajęć pokazowych na hamowni podwoziowej w laboratorium Mechaniki i Budowy Maszyn.

Na zakończenie roku 2022 członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Młody Inżynier” mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących „Praktycznego zastosowania technologii Microsoft HoloLens w budownictwie”. Dzięki warsztatom Studenci zostali wdrożeni w tematykę Mixed Reality.

W dniach 28-29 listopada 2022 roku miała miejsce wizyta gości z firmy pTAG z Warszawy. Firma zajmuje się realizacją projektów IT w pełnym cyklu wytwórczym w sektorach prywatnym i publicznym. Projektuje rozwiązania, implementuje, testuje różnego rodzaju aplikacje mobilne oraz web’we w sektorach publicznych, e-commerce wykorzystując do tego różne metodyki (ITIL, Kanban systems, PMBoK, Prince2, Prince2Agile, Scrum, ISTQB) i technologie (Java/spring, .NET/C#, SQL/noSQL/Graph databases).

W dniach 19-20. listopada studenci II roku informatyki w składzie Konrad Grzegórski, Dawid Górnikowski, Sebastian Kula i Tomasz Bujnik reprezentowali Akademię Bialską Nauk Stosowanych na Hackatonie „HackYeah” w Krakowie. W trakcie turnieju studenci mieli oni okazję wykorzystać zdobyte w trakcie nauki umiejętności w praktyce, a także zdobyć doświadczenie w walce pod presją czasu. W ciągu 24 godzin przygotowali w pełni funkcjonalną grę, która zainteresowała organizatorów. Przy okazji mieli również możliwość na zintegrowanie się z osobami podzielającymi pasję programistyczne, czas na rozrywkę, a także okazję spotkać wiele znanych osób z branży IT.

Pracownik Wydziału Nauk Technicznych Zakładu Informatyki prof. Vladimir Golovko uczestniczył w seminarium Intelligent Computing and Image Processing w Zhejiang International Science and Technology Cooperation Base of Remote Sensing Image Processing and Application, Zhejiang Shuren University. Tematem wystąpienia Pana profesora było Deep learning: unsupervised approach and application, czyli nauczanie sieci neuronowych metodą bez nauczyciela, dodatkowo z użyciem aplikacji do przetwarzania obrazów.

W nowy roku akademickim zostały zmodernizowane dwie pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy. Jedna z nich jest przygotowana do realizacji zajęć z grafiki komputerowej, druga zaś do nauki programowania.

W dniach 21 października - 18 listopada 2022 r.odbywa się akcja Bezpłatnej wymiany opon i diagnostyki auta dla pracowników ABNS. Akcja zorganizowana jest przez Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn, pod kierownictwem dr inż. Marcina Szlachetki.

W dniu 27 października 2022 roku studenci III roku kierunku budownictwo mieli okazję odwiedzić budowę autostrady A2 w okolicach Gręzowa. Wizyta studyjna dała studentom możliwość spojrzenia szerszym okiem na obiekty liniowe i mostowe. Uczestnicy poznali procesy technologii robót budowlanych. Spotkanie było również okazją do nawiązania kontaktu z przedstawicielami firmy POLAQUA. Studenci zapoznali się z ofertą odbycia praktyk zawodowych w firmie, a co za tym idzie - możliwością rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji praktycznych.

W dniu 26 października 2022 r. odbyły się warsztaty dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ABNS, zorganizowane przez Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn, pod kierownictwem mgr inż. Michała Białego. Tematyką warsztatów było „O. C. samochodu” – czyli co każdy kierowca, przed ruszeniem w drogę, w ramach Obsługi Codziennej pojazdu powinien wykonać.

W dniu 24 października 2022 roku studenci – członkowie Koła Naukowego Rolnictwa wraz z opiekunami Koła dr inż. Alicją Baranowską oraz dr inż. Katarzyną Radwańską uczestniczyli w niezwykle interesujących lekcjach muzealnych oraz warsztatach z dziedziny: pszczelarstwa, pt. „Niezwykłe życie pszczół”, techniki rolniczej pt. „Technika w rolnictwie”.

W dniach 11-13.10.2022 w budynku uczelni odbyło się szkolenie z CorelDraw etap I dla pracowników Zakładu Informatyki. Szkolenie przeprowadził Robert Nowakowski z zewnętrznej firmy PROCAD.

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w dniu 3 października 2022 r. w swoich murach po raz pierwszy przywitała studentów nowoutworzonego kierunku studiów ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU.

W dniu 03 października 2022 r. o godz. 9.15 w Regionalnym Centrum Badań Środowiska Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO–AGRO- TECH odbył się Dzień Adaptacyjny studentów I Roku kierunku Rolnictwo.

W dniu 29 września 2022 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu odbyły się Dni Soi, nad którymi patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. Udział w konferencji wzięli plantatorzy, uczniowie szkoły, władze gminy, przedstawiciele firm zajmujących się produkcją i sprzedażą kwalifikowanego materiału siewnego oraz przedstawiciele uczelni wyższych, które w swej ofercie posiadają kierunki o charakterze rolniczym. Reprezentantem Zakładu Rolnictwa Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II była dr inż. Katarzyna Radwańska.

W okresie wakacyjnym 22.-26.08.2022 wykładowcy z Wydziału Nauk Technicznych z Zakładu Informatyki uczestniczyli w szkoleniu z programu Erasmusa+ „English as a Medium of Instruction” (face to face) zorganizowanym przez szkołę językową Atlantic Language Galway w Irlandii.

W okresie od 27 czerwca do 2 lipca 2022 r. studenci 6 i 4 semestru studiów kierunku budownictwo uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu pt. „Interdyscyplinarne Europejskie Szkolenie Właściwych Praktyk w Budownictwie Pasywnym i Niskoenergetycznym”. W zrealizowanym szkoleniu studenci uczestniczyli bezpłatnie, ponieważ było ono finansowane ze środków projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

W dniu 25 czerwca 2022 r. na Wydziale Nauk Technicznych odbył się egzamin dyplomowy w ramach IX edycji studiów podyplomowych Rolnictwo Ekologiczne i Projektowanie Terenów Zielonych przed Komisją egzaminacyjną w składzie: dr inż. Marta Chodyka, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych – Przewodnicząca Komisji, prof. dr hab. Stanisław Kondracki, dr inż. Alicja Baranowska.

13 czerwca 2022 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Budownictwa „Młody Inżynier” odbyli teoretyczno-praktyczne szkolenie w firmie PERI POLSKA. W ramach szkolenia omówiono innowacyjne systemy deskowań i rusztowań. Zespół firmy PERI POLSKA przekazał studentom specjalistyczną wiedzę oraz uczył jej zastosowania w praktyce.

Zakład Informatyki w dniu 03.06.2022 r. zorganizował otwarte warsztaty pod tytułem: "Wizualne tworzenie aplikacji mobilnych" skierowane do studentów i uczniów szkół podstawowych i średnich. Warsztaty poprowadził dr inż. Jakub Smołka.

Wraz z rozpoczęciem semestru letniego r. a. 2021/2022 członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Budownictwa rozpoczęli prace związane z powstaniem realistycznej makiety budynku w zabudowie jednorodzinnej. Makieta jest wykonywana w skali 1:10. Planowany termin zakończenia prac przy makiecie to przyszły semestr zimowy r. a. 2022/2023. Życzymy powodzenie i wytrwałości w prowadzonych pracach.

Studenci VI i IV semestru budownictwa w okresie od 26 marca do 29 maja 2022 r. uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu pt. „Moduł Konstrukcje”. Szkolenie odbyło się w formie stacjonarnej a program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: Robot Structural Analysis, Revit Structure, Dynamo, Navisworks, Advance Steel. W zrealizowanym szkoleniu studenci uczestniczyli bezpłatnie, ponieważ były one finansowane ze środków projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”.

Zakład Budownictwa Wydziału Nauk Technicznych zorganizował wykład otwarty pt. „Nowe trendy i rozwiązania w budownictwie - system Porotherm, dachówki ceramiczne Koramic", który odbył się w dniu 24 maja 2022 r. Wykład poprowadził mgr inż. Sławomir Zawadzki, doradca techniczno-handlowy firmy Wienerberger.

W ramach aktywnej działalności naukowej członkowie Studenckiego Koła Naukowego Studentów Rolnictwa wzięli czynny udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych – „Koła naukowe – szkołą twórczego działania”. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu, Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w formie on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Pan mgr inż. Wojciech Andrzejuk obronił na Politechnice Lubelskiej rozprawę doktorską pt. "Kształtowanie adhezji pomiędzy asfaltem i kruszywem w funkcji trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych" i na podstawie uchwały Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2022 r. uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport.

W dniu 17 maja 2022 studenci II roku kierunku budownictwo mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie szkoleniowym "Projektowanie numeryczne konstrukcji drewnianych" prowadzonym przez Pana Tomasza Śnieżek z firmy Dietrich's.

W dniu 13 maja 2022 roku odbył się wykład on-line otwarty pt.: "Siła nawyków - czyli co tak naprawdę o nich wiemy". Wykład poprowadził Grzegorz Węgrzyniak - student II roku na kierunku mechanika i budowa maszyn.

W dniu 06 maja 2022 roku studenci II i III roku kierunku budownictwo mieli okazję odwiedzić zakład produkcyjny UNIHOUSE w Bielsku Podlaskim, który zajmuje się produkcją modułów w technologii drewnianej, szkieletowej.

W ramach udziału w „Akcji Ankietyzacji” za 100% zwrot ankiet w procedurze oceny wykładowców, przeprowadzonej przez URSS w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, studenci II roku budownictwa otrzymali nagrodę w postaci voucherów do kina i głośnika JBL. Gratulujemy!

W dniu 28 kwietnia 2022 Zakład Budownictwa zorganizował webinarium „BIM dla budownictwa kubaturowego”. Tematykę najnowszych rozwiązań technologii BIM zaprezentował mgr inż. Arkadiusz Leśko, doktorant Politechniki Warszawskiej pracujący aktualnie na stanowisku Dyrektora Rynku Budownictwa Ogólnego i Infrastrukturalnego w Arkance Systems Polska.

W dniu 26 kwietnia 2022 studenci III roku kierunku budownictwo odwiedzili zakład produkcyjny SOLBET w Lubartowie. Grupa SOLBET w swoich zakładach na terenie kraju zajmuje się produkcją materiałów ściennych, chemii budowlanej oraz prefabrykatów żelbetowych. Wizyta studyjna w zakładzie wzmocniła praktyczną wiedzę z zakresu technologii produkcji wybranych materiałów i elementów budowlanych. Studenci zapoznali się z organizacją procesów produkcyjnych, rozmieszczeniem stanowisk oraz stosowanymi technologiami.

Organizacja praktyk zawodowych na kierunku Informatyka w roku akademickim 2021/2022 przez opiekuna praktyk: dr inż. Martę Chodykę

Barwne, atrakcyjne dekoracje oraz ekologiczne degustacje własnoręcznie przygotowane przez studentów kierunku rolnictwo podczas dnia otwartego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

W dniu 4 lutego 2022 roku profesor dr hab. Marcin Weiner, pracownik Wydziału Nauk Technicznych a jednocześnie Koordynator ds. zwalczania i zapobiegania zakażeniom COVID-19, wygłosił wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. "Koronawirusy prawda a mity". Zaplanowany pierwotnie na godzinę wykład, dzięki ożywionej dyskusji słuchaczy z prelegentem, trwał ponad 2 godziny.

W okresie od 15 do 22 grudnia 2021 r. studenci 7 semestru studiów kierunku budownictwo uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu pt. „Interdyscyplinarne Europejskie Szkolenie Właściwych Praktyk w Budownictwie Pasywnym i Niskoenergetycznym”. Natomiast studenci 5 semestru budownictwa w okresie od 23 października do 12 grudnia 2021 r. uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu pt. „Moduł Revit”.

W dniu 16 grudnia 2021 r. student II roku kierunku mechanika i budowa maszyn Grzegorz Węgrzyniak poprowadził wykład otwarty on-line „Efektywne zarządzanie czasem”.

Studenci kierunku Rolnictwo, należący do Koła Naukowego Studentów Zakładu Rolnictwa w dniach 14-15 grudnia 2021 r. uczestniczyli w Certyfikowanym Szkoleniu na temat: Bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin i utylizacji opakowań. Szkolenie przeprowadzono w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z/s w Grabanowie.

Serdecznie gratulujemy naszym studentom talentu artystycznego i niesamowitego zaangażowania w przygotowanie świątecznej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

Zakład Rolnictwa we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym w dniu 13 grudnia 2021 roku zorganizował Konferencję Naukową pod tytułem: Inicjatywa Białkowa COBORU w ramach działań na rzecz rozszerzenia uprawy roślin białkowych w kraju.

25 listopada 2021 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Budownictwa „Młody Inżynier” Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej mieli okazję wziąć udział w teoretyczno-praktycznym szkoleniu „Murowanie w systemie Ytong i Silka oraz ocieplanie za pomocą płyt Multipor” w Zakładzie Ytong w Sieradzu w Xella Polska sp. z o.o.

W dniu 05.11.2021 r. odbyły się warsztaty dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PSW, zorganizowane przez Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn. Tematem warsztatów była „Bezpieczna wymiana kół w pojeździe osobowym”.

W dniu 28.10.2021 r. odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Nauk Technicznych. Poruszono tematy naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

W dniu 28 października 2021 r. odbył się wykład otwarty online „Malware Analysis" przygotowany przez pana dr hab. Ali Gezer z Cyber Security Research and Application Center z Uniwersytetu w Kayseri w Turcji.

W dniu 1 października 2021 roku odbyło się spotkanie adaptacyjne ze studentami I roku. W spotkaniach udział wzięli: dziekan, kierownicy zakładów, opiekunowie roku, którzy przekazali informacje istotne dla studentów I roku.

Warsztaty Diagnostyki Samochodowej dedykowane są dla wszystkich Uczniów i Studentów którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania pojazdów samochodowych.

Kierunek Rolnictwo na Dniach Otwartych w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych - Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym

Gratulujemy naszym absolwentom ukończenia studiów podyplomowych Rolnictwo ekologiczne i projektowanie terenów zielonych

Relacja z wizyty studyjnej i szkolenia studentów kierunku rolnictwo w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach

W ramach aktywnej działalności naukowej członkowie Studenckiego Koła Naukowego Studentów Rolnictwa wzięli czynny udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych - „Koła naukowe - szkołą twórczego działania". Konferencja została zorganizowana przez naszą Uczelnię oraz Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji w formie on-line.

Zakład Budownictwa Wydziału Nauk Technicznych zorganizował na platformie MS TEAMS wykład otwarty pt. BETONY SPECJALNE, który odbył się w dniu 21 maja 2021 r. w godz. 10:30-12:00. Wykład poprowadził prof. dr inż. Hakim S. Abdelgader z Uniwersytetu w Trypolisie w Libii specjalizujący się w technologii konstrukcji betonowych, w tym w technologii betonów samozagęszczalnych, betonów z materiałami pochodzącymi z recyklingu, betonowaniu podwodnym i innych.

Zakład Informatyki w dniu 20 maja 2021 roku zorganizował otwarte warsztaty pod tytułem: Wizualne tworzenie aplikacji mobilnych. Warsztaty poprowadził dr inż. Jakub Smołka.

Studenci kierunku Rolnictwo podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w certyfikowanym szkoleniu – Stosowanie środków ochrony roślin i utylizacji opakowań

„Tak mały gest każdego z nas może tak dużo znaczyć dla osób najbardziej potrzebujących…” Pod takim hasłem w okresie zbliżających się Świąt Wielkanocnych studenci kierunku Rolnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przeprowadzili zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących seniorów z terenu gminy Biała Podlaska, którzy w tych trudnych czasach epidemii znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji.

W okresie od 9 do 13 stycznia 2021 r. studenci 7 semestru studiów kierunku budownictwo uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu pt. „Interdyscyplinarne Europejskie Szkolenie Właściwych Praktyk w Budownictwie Pasywnym i Niskoenergetycznym”. Szkolenie odbyło się w formie zdalnej a program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: budynek pasywny; powłoka budynku; zaopatrzenie budynków w ciepło, chłód i ciepłą wodę użytkową; efektywność energetyczna. Szkolenie finansowane było ze środków projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”. Natomiast studenci 5 semestru budownictwa uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu pt. „Moduł Revit”. Szkolenie również odbyło się w formie zdalnej a program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, BIM 360, BIM Koordynator. Szkolenie finansowane było ze środków projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”. Szkolenie odbyło się w dniach od 11 stycznia do 7 lutego 2021 r.

W grudniu 2020 r. Studenci II roku Budownictwa PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyli wizytę studyjną na budowę Domu Studenta PSW, podczas której mieli okazję zapoznania się z praktycznymi aspektami związanymi z prowadzeniem budowy. Kolejna wizyta odbyła się w marcu 2021 r. w ramach przedmiotu Materiały Budowlane i Technologia Betonu. Uczestniczyli w niej Studenci I roku.

Zakład Rolnictwa we współpracy z Bialskim Oddziałem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślini Nasiennictwa w Lublinie w dniu 16 grudnia 2020 roku zorganizował wykład otwarty, pod tytułem "Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin – idea i oczekiwane rezultaty". Wykład przeprowadził mgr inż. Arkadiusz Cyran.

W okresie od 17 października do 10 listopada 2020 r. Studenci i Studentki VII semestru kierunku budownictwo uczestniczą w certyfikowanym szkoleniu pt. „Moduł Konstrukcje”, zawierającego w swym składzie oprogramowanie służące do projektowania konstrukcji. Szkolenie odbywa się w formie zdalnej a program szkolenia obejmuje następujące oprogramowanie: Autodesk Robot Structural Analysis (stal i żelbet), Revit Structure Navisworks Dynamo Advance Steel Szkolenie finansowane jest ze środków projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

W dniu 04.03.2020 w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbył się Dzień Młodego Inżyniera zorganizowany przez Zakład Budownictwa. Wydarzenie miało na celu promocję kierunku budownictwo oraz nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W imprezie wzięli udział studenci, uczniowie szkół średnich, firmy związane z branżą budowlaną oraz zaproszeni goście – bialscy przedsiębiorcy. W programie pojawiły się wykłady przedstawiające praktyczny aspekt poruszanej problematyki, warsztaty oraz prezentacje firm, m.in. SCHUCO INTERNATIONAL POLSKA, ASTRA – TECHNOLOGIA BETONU, XELLA POLSKA, TECHNOBETON, STUDIO PODŁÓG z53, NOARK ELECTRIC, SPECTRA LIGHTING, MERCOR, INTERsoft. Przedstawiono rozwiązania aktualnych wyzwań inżynierskich i najnowszych technologii, poparte konkretnymi przykładami już zrealizowanych inwestycji. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy Dnia Młodego Inżyniera otrzymali imienne certyfikaty.

Studenci kierunku budownictwo mieli okazję odbyć kolejną wizytę studyjną mającą na celu poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu inżynierii lądowej. W dniu 16.01.2020 zameldowali się na placu budowy luksusowego apartamentowca Unique Tower przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Generalnym Wykonawcą tej inwestycji jest firma UNIBEP, która w kontrakcie zobowiązała się do wykonania wykopu, robót żelbetowych, izolacji stanu 0 oraz prac murowych. UNIBEP będzie także zarządzał pracami techniczno-administracyjnymi w dalszych etapach budowy. W budynku planowane jest stworzenie mieszkań na wynajem oraz luksusowych apartamentów na najwyższych kondygnacjach stumetrowej wieży. Cały kompleks składać się będzie z trzech budynków, w tym dominującej wieży. Całkowita powierzchnia budynku to 24 tys. m kw., obejmująca część mieszkalną i usługową w poziomie chodnika. Studenci mieli możliwość zapoznania się z procesem kierowania budową dużej inwestycji a także sposobem organizacji produkcji budowlanej przy bardzo ograniczonej powierzchni placu budowy. Przed wejściem na obiekt zostali zapoznani z technologią BIM stosowaną przy realizacji tej inwestycji, służącą usprawnieniu procesu budowy. Wyjazd był sfinansowany ze środków projektu „Zbuduj swoją karierę! Program rozwoju kompetencji studentów budownictwa PSW”.

W styczniu 2020 roku studenci kierunku budownictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej mieli okazję odbyć wyjazdy szkoleniowo-studyjne mające na celu poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu inżynierii lądowej. Dnia 9 stycznia grupa studentów odbyła szkolenie połączone z praktycznymi warsztatami w firmie PERI POLSKA. Szkolenie dotyczyło stosowania innowacyjnych systemów deskowań i rusztowań i zostało specjalnie dopasowane do zróżnicowanych zadań stawianych specjalistom oraz kadrze odpowiedzialnej za przygotowanie produkcji, kierownictwu budowy, kosztorysantom, brygadzistom oraz innym pracownikom budowlanym.

Studenci kierunku rolnictwo na zajęciach w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach oraz w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

W dniu 16.12.2019 r. Wydział Nauk Technicznych zaprosił 32 uczniów VI LO w Łukowie na bezpłatne warsztaty „Akademia Robotów”.

Wydział Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym w dniu 10 grudnia 2019 roku zorganizował Konferencję Naukową pod tytułem: Inicjatywa Białkowa COBORU.

W ramach promocji kierunków technicznych PSW w Białej Podlaskiej w dniu 02.12.2019 r. 16 uczniów LO w Międzyrzecu Podlaskim wzięło udział w bezpłatnych warsztatach „Akademia Robotów” przygotowanych przez mgra inż. Macieja Hawryluka i studentów kierunku informatyka.

OD NAUKI DO PRAKTYKI SEMINARIUM SZKOLENIOWE: Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem Zakład Rolnictwa we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach w dniu 24 października 2019 roku zorganizował seminarium szkoleniowe, pod tytułem: Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem. Seminarium dotyczyło niezwykle aktualnych i ważnych kwestii związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Program seminarium obejmował wykłady z zakresu zastosowania środków ochrony roślin, dotyczyły one między innym takich zagadnień, jak: Bezpieczne postępowanie ze środkami ochrony roślin – 5 Złotych Zasad, Środki ochrony roślin jako leki dla roślin, Zanieczyszczenia miejscowe - ryzyko występowania i metody zapobiegania, Znoszenie środków ochrony roślin, Spływ powierzchniowy jako przejaw zanieczyszczeń obszarowych. Seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział około 160 osób.

W dniu 22 października 2019 roku dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. inż. Janowi Marianowi Olchowikowi. Tablicę odsłonięto na terenie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, a w odsłonięciu tablicy uczestniczyła delegacja naszej Uczelni: dr inż. Tomasz Grudniewski i dr Robert Tomaszewski. Prof. dr hab. inż. Jan Marian Olchowik odszedł w dniu 9 sierpnia 2015 roku, w wieku 61 lat. Był twórcą naszej Uczelni (rok 2000) i wieloletnim kierownikiem Zakładu Informatyki, a następnie kierownikiem Katery Nauk Technicznych.

W ramach prowadzonej współpracy naukowej pomiędzy Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i Wydziałem Geologii Uniwersytetu w Tancie (Egipt), na zaproszenie J.M. Rektora prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka oraz Prorektora ds. międzynarodowych doc. dr inż. Tomasza Grudniewskiego, w dniach 6-9.10.2019 r. odwiedził uczelnię światowej sławy paleontolog prof. dr hab. Abdelfattah Ali Ali Zalat. Przy okazji wizyty gość wygłosił wykład otwarty dla pracowników i studentów uczelni pt. „10 000 years of egyptian civilisation” (07.10.2019 r.).

W dniu 03 października 2019 roku podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Stanisław Kondracki otrzymał zaszczytny tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tak zaszczytny tytuł został przyznany Panu Profesorowi w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w zakresie biologii rozrodu zwierząt oraz rozwoju specjalistycznych kadr naukowych.

W dniu 27 września 2019 r. Centrum Badań nad Innowacjami odwiedziła delegacja z Chinese Academy of Social Sciances (CASS). Przybyli goście zostali zapoznani z prowadzonymi pracami badawczymi oraz zaznajomieni z możliwościami naukowymi jakie oferują Ośrodki Badawcze Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Wizytującym gościom bardzo spodobała się infrastruktura naukowa, a w szczególności cienkowarstwowa napylarka magnetronowa firmy Alliance Concept umożliwiająca wytwarzanie wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych a także zestaw mikroskopów i urządzeń do badania konwersji energii światła słonecznego w prąd elektryczny. Wizyta zaowocowała nawiązaniem współpracy w zakresie dalszych prac badawczych oraz pozwoliła nakreślić ramy przygotowywanego porozumienia o współpracy.

30.05.2019 - III Bialskie Targi Technologii Cyfrowych zorganizowane przez JB Multimedia przy współpracy z Zakładem Informatyki

Reprezentacja Koła Naukowego "Angry Marschmallow" PSW w Białej Podlaskiej zajęła II miejsce w 36-godzinnym heckatonie "LubCode - Koduj dla Lublina", który odbył się w dniach 9-10 kwietnia 2016r. w Lublinie. Celem turnieju było stworzenie aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego, które mogłyby ułatwić życie mieszkańcom Lublina lub turystom odwiedzającym miasto.

Relacja fotograficzna z wyjazdu studentów kierunku Informatyka na wydarzenie pt. Warszawskie Dni Informatyki, które odbyły się w Warszawie w dniach 25-26 marca 2014 roku. Wyjazd studentom umożliwiły środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach projektu "Kierunek zamawiany - Informatyka".

Relacja fotograficzna - Dni Otwarte na kierunku Informatyka 2014

Obchody 10 lecia Unii Europejskiej w Polsce