Wykład otwarty „Międzynarodowy rok zdrowia roślin – idea i oczekiwane rezultaty” 16.12.2020

WYKŁAD OTWARTY ON-LINE :

MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN – IDEA I OCZEKIWANE REZULTATY

Zakład Rolnictwa we współpracy z Bialskim Oddziałem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie w dniu 16 grudnia 2020 roku zorganizował wykład otwarty, pod tytułem:

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin – idea i oczekiwane rezultaty

Wykład przeprowadził mgr inż. Arkadiusz Cyran. Prelekcja dotyczyła niezwykle aktualnych i ważnych kwestii, między innymi omówiono takie zagadnienia, jak:

  • rośliny jako fundamentalna część życia na Ziemi,
  • znaczenie zdrowia roślin dla zwiększenia: bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, różnorodności biologicznej, pobudzenia rozwoju gospodarczego,
  • rezolucja ONZ w sprawie Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 – cel, przesłanie
    i spodziewane rezultaty.

Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim około pięćdziesięciu
słuchaczy. Mamy nadzieję, że tak interesujące inicjatywy będą kontynuowane w przyszłości.