Zajęcia terenowe studentów Rolnictwa

Studenci   kierunku Rolnictwo, Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w niezwykle  ciekawych zajęciach praktycznych przeprowadzonych w IUNG – PIB w Puławach oraz w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.

       Podczas zajęć przeprowadzonych w IUNG – PIB studenci odwiedzili Zakład Hodowli
i Biotechnologii Roślin, gdzie Pani dr Anna Czubacka zapoznała studentów z hodowlą kultur tkankowych, a w szczególności z takimi zagadnieniami, jak:  

  • zastosowanie kultur tkankowych w badaniach genetycznych i biochemicznych,
  • badania roślin uprawnych i patogenów z użyciem technik biologii molekularnej
    i inżynierii genetycznej,
  • hodowla nowych odmian chmielu i tytoniu w kierunku jakości i odporności
    z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz biotechnologicznych i cytogenetycznych,
  • diagnostyka chorób i identyfikacja patogenów oraz ocena skuteczności nowych środków ochrony roślin,
  • badania jakościowe, odpornościowe i adaptacyjne dzikich gatunków i odmian zgromadzonych w kolekcji chmielu i tytoniu,
  • opracowywanie i doskonalenie technologii produkcji wybranych roślin użytkowych (tytoń, chmiel, rośliny energetyczne).

        Kolejną ciekawostką naukową z którą zapoznali się studenci była kolekcja biowęgla zaprezentowana przez Pana dr Pawła Radzikowskiego z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej.
         Biowęgiel otrzymywany jest podczas termochemicznej konwersji biomasy w warunkach ograniczonego dostępu powietrza (1-2%). Posiada właściwości fizyko-chemiczne pozwalające na bezpieczne i długotrwałe zatrzymanie węgla w środowisku. Do produkcji biowęgla wykorzystuje się odpady organiczne. Z produktem tym wiąże się duże nadzieje aplikacyjne dla rolnictwa ponieważ poprawia on zdolność sorpcyjną utworu glebowego, ograniczając wymywanie składników pokarmowych, poprawia również stosunki powietrzno-wodne gleby oraz wiąże zanieczyszczenia.
           Bardzo interesujące były również zajęcia w Zakładzie Roślin Zbożowych na Hali Wegetacyjnej, gdzie Pani dr hab. Danuta Leszczyńska  pokazała doświadczenia  wazonowe prowadzone w tym Zakładzie. Omówiła układ doświadczeń, sposób prowadzenia badań wazonowych oraz wyposażenie hali wegetacyjnej, wykorzystywane do prowadzenia doświadczeń wazonowych.
           Studenci zapoznali się również z  jedną z najstarszych stacji meteorologicznych
w Polsce, pracującej nieprzerwanie od 1871 roku. Poznali historię stacji, zakres prowadzonych obserwacji, przetwarzanie i opracowywanie danych meteorologicznych. Informacje te przedstawili pracownicy Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Pani dr inż. Anna Nieróbca i Pan mgr Tomasz Jóźwicki.
            Studenci odwiedzili również Rolniczy Zakład Doświadczalny „Kępa” w Osinach, w którym prowadzone są doświadczenia polowe, jak również hodowla bydła rasy mięsnej Angus. Hodowla ta posiada  liczne wyróżnienia na wystawach zwierząt hodowlanych.
            Na koniec pobytu w Puławach studenci zapoznali się z praktyczną stroną produkcji nawozów mineralnych w  Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A., która  specjalizuje się w wielkotonażowej produkcji nawozów azotowych.
           Pragniemy serdecznie podziękować Władzom Uczelni, pracownikom IUNG-BIP w Puławach, Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A za możliwość przeprowadzenia tak interesujących zajęć.

                                                                                              dr inż. Alicja Baranowska

                                                                                              dr inż. Anna Nieróbca

                                                                                               dr inż. Joanna Romaniuk