Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Andrzejuka 18.05.2022

Pan mgr inż. Wojciech Andrzejuk obronił na Politechnice Lubelskiej rozprawę doktorską pt. „Kształtowanie adhezji pomiędzy asfaltem i kruszywem w funkcji trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych” i na podstawie uchwały Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2022 r. uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport.

Promotorem rozprawy doktorskiej jest Pani dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. Uczelni.

Promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej jest Pani dr inż. Agnieszka Woszuk.