Dzień adaptacyjny studentów I roku rolnictwa 03.10.2022

W dniu 03 października 2022 r. o godz. 9.15 w Regionalnym Centrum Badań Środowiska Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO–AGRO- TECH odbył się Dzień Adaptacyjny studentów I Roku kierunku Rolnictwo.

Po raz pierwszy w murach Uczelni Studentów przywitała Pani dr inż. Marta Chodyka – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II oraz Pani dr inż. Alicja Baranowska – kierownik Zakładu Rolnictwa. W spotkaniu wzięli udział również  nauczyciele akademiccy: dr inż. Bogumiła Zadrożniak – opiekun I roku kierunku Rolnictwo, prof. dr hab. Marcin Weiner, dr inż. Katarzyna Radwańska, dr inż. Katarzyna Łącka oraz mgr Jolanta Paczóska.

Pani Dziekan pogratulowała studentom trafnego wyboru kierunku studiów. Zwłaszcza, że są to studia praktyczne, nadające uprawnienia rolnicze oraz  kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Dzień Adaptacyjny przebiegał w bardzo miłej atmosferze i zakończył się zwiedzaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej Uczelni.

Na progu nowego roku akademickiego życzę Wszystkim Studentom aby okres studiowania był czasem owocnym,  czasem rzetelnej nauki i przyjaźni.

Opiekun roku – dr inż. Bogumiła Zadrożniak