Webinaria

Bezpłatne webinaria z obsługi programu STATISTICA

  1. Pobranie, instalacja i pierwsze uruchomienie programu: https://drive.google.com/file/d/1Lk-09Ueh6kgCOEziPrMZUEY7z2PQ3YVT/view?usp=sharing
  2. Tworzenie kwestionariuszy internetowych do zbierania danych statystycznych: https://youtu.be/04apxK4y5_8
  3. Rodzaje danych; wprowadzanie danych do Excela i STATISTICA: https://www.youtube.com/watch?v=K6SG9sIA9fw
  4. Obliczanie statystyk opisowych i analiza struktury: https://www.youtube.com/watch?v=TyeaSJrhb4Y
  5. Wykorzystanie testu Chi kwadrat Pearsona do analizy danych jakościowych: https://www.youtube.com/watch?v=C6BZPgSCLEw