Informatyka

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Czas trwania: 7 semestrów

Forma: stacjonarna/niestacjonarna

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: inżynier

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku informatyka trwają 7 semestrów (3,5 roku). Odbywają się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera informatyki. Studia informatyczne to połączenie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych. Kierunek ten wyposaża absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu podstawowych zagadnień informatyki. Informatyka rozwija umiejętność abstrakcyjnego, algorytmicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów, z którymi spotykają się osoby procujące na różnych stanowiskach w branży IT. Rosnące zapotrzebowanie na absolwentów kierunków studiów informatycznych jest uwarunkowane ciągłym unowocześnieniem gałęzi przemysłu, informatyzacją infrastruktury urzędów państwowych czy wykorzystaniem komputerów jako narzędzi pracy w domu.

 

SPECJALNOŚCI (do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób)

  • programowanie i technologie mobilne – zgodnie z nazwą do głównych kierunków kształcenia w ramach tej specjalności należą: nauka programowania, tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne w systemach Android, Windows, iOS oraz integracja aplikacji mobilnych z systemami informatycznymi. Na tej specjalności uczymy zarówno podstaw teoretycznych informatyki, jak i efektywnego wykorzystywania technologii wspomagających proces programowania.
  • technologie internetowe i grafika komputerowa – wybierając tę specjalność student poznaje jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin współczesnej informatyki, poznaje tworzenie i eksploatację aplikacji internetowych, interfejsów użytkownika oraz zagadnienia związane z tworzeniem grafiki komputerowej. Specjalność skupia się na zagadnieniach związanych z Internetem, programowaniu WWW, technologiach multimedialnych, grafice komputerowej i obróbce obrazów.
  • sieci komputerowe i cyberbezpieczeństwo – w ramach tej specjalności student poznaje zagadnienia związane z programowaniem mikrokontrolerów, sieciowymi systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi oraz zagadnienia z szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom zarówno tworzyć szeroko rozumiane sieci komputerowe jak również administrować nimi i je zabezpieczać.

 

TEMATYKA STUDIÓW

Kształcenie odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia, profil praktyczny. W ramach studiów pierwszego stopnia oferujemy możliwość dopasowania własnego profilu kształcenia poprzez wybór przedmiotów wybieralnych i specjalności, które wydają się mieć największą wartość praktyczną. Zakład Informatyki w nowoczesny sposób kształci inżynierów informatyki na specjalnościach strategicznych, kluczowych dla rozwoju gospodarki i kraju. Studia na kierunku informatyka dostarczają studentom zarówno pogłębioną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, jak i umiejętności tworzenia i administrowania systemami informatycznymi, z zakresu programowania, systemów mobilnych, grafiki komputerowej, szeroko rozumianego cyberbezpieczństwa, a także kompetencje społeczne, które ułatwiają funkcjonowanie na rynku IT. Na wszystkich oferowanych specjalnościach główny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności praktycznych. Zajęcia prowadzone są głównie przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe w branży IT. W toku studiów studenci poznają nowoczesne narzędzia informatyczne oraz nabywają umiejętności łączące wiedzę teoretyczną z praktyką. Dopełnieniem wykształcenia uzyskiwanego przez studentów na kierunku informatyka jest znajomość języka obcego na wysokim poziomie, co znacznie ułatwia podjęcie pracy przez absolwentów kierunku Informatyka.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku informatyka jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem i konserwacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Integralnym elementem programu studiów inżynierskich jest praktyka zawodowa trwająca 960 godzin (6 miesięcy). Praktyki są realizowane zarówno w firmach lokalnych, jak i o zasięgu ogólnopolskim, a zatrudniona kadra dydaktyczna posiada szerokie doświadczenie praktyczne w branży IT.

 

Rekrutacja

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień – wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl