Nauczanie z wykorzystaniem MATLAB Campus-Wide License 06.12.2022

Dnia 06.12.2022 Wydział Nauk Technicznych zorganizował spotkanie z firmą ONT, na którym został przeprowadzony wykład na temat wdrożenia i możliwości wykorzystania oprogramowania Matlab w procesie dydaktycznym oraz badaniach naukowych ABNS w Białej Podlaskiej.

Tematem spotkania było: „Nauczanie z wykorzystaniem MATLAB Campus-Wide License”

1. Licencja kampusowa,
2. Szkolenia online,
3. MATLAB Grader jako narzędzie do automatycznego oceniania prac zaliczeniowych oraz integracja z systemami LMS,
4. MATLAB w chmurze obliczeniowej wspierający zdalne nauczanie,
5. Możliwości korzystania z MATLABa za pomocą smartfona,
6. Materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć na stronie MathWorks,
7. Praktyczna nauka oparta na projektach.

Link do rejestracji i pobrania oprogramowania Matlab: https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/akademia-bialska-nauk-stosowanych-31651406.html