Certyfikowane szkolenie studentów rolnictwa 30-31.03.2021

Studenci trzeciego roku kierunku Rolnictwo w dniach 30-31.03.2021 r.  uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu na temat:  Bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin i utylizacji opakowań. Szkolenie przeprowadzono w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z/s w Grabanowie w ramach realizowanego przez Uczelnię projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”.

Tematyka szkolenia obejmowała między innymi zagadnienia związane z praktycznymi aspektami prowadzenia integrowanej produkcji roślinnej, obowiązkami wynikającymi z tzw. „Dyrektywy Azotanowej”, zasadami stosowania środków ochrony roślin przez użytkowników profesjonalnych oraz wytycznymi w zakresie utylizacji zużytych opakowań.  

Podczas zajęć praktycznych, dzięki doświadczeniu i fachowej wiedzy pracowników Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Grabanowie studenci kierunku Rolnictwo mieli szansę skonfrontować zdobytą wiedzę z praktyką rolniczą.  

Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik był zobowiązany do napisania testu sprawdzającego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, studenci  otrzymali  imienne Zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zaświadczenie jest obowiązkowym  dokumentem dla każdej osoby stosującej środki ochrony roślin w gospodarstwie rolnym i jest ważne przez okres pięciu lat.  

Mamy nadzieję, że podjęta współpraca będzie kontynuowana w przyszłości.

dr inż. Daniel Rogoźnicki