Udział 3 studentek rolnictwa w VII Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych

W ramach aktywnej działalności naukowej członkowie Studenckiego Koła Naukowego Studentów Rolnictwa wzięli czynny udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych  – „Koła naukowe – szkołą twórczego działania”. Konferencja została zorganizowana przez naszą Uczelnię oraz Koło Naukowe Studentów  Turystyki i Rekreacji w formie on-line.

Studenckie Koło Naukowe Studentów Rolnictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej reprezentowały  trzy studentki:
Pani  Szołucha Natalia
– temat  pracy „Rola ogrodu w gospodarstwie agroturystycznym„, opiekun naukowy dr inż. Katarzyna Radwańska.
Pani Żmudzińska Agata – temat  pracy „Zwierzęta gospodarskie jako integralny element turystyki wiejskiej”, opiekun naukowym dr  inż. Daniel Rogoźnicki.
Pani Pucyk Ewa – temat pracy „Koń huculski – możliwości wykorzystania w rekreacji i hipoterapii”, opiekun  naukowy dr inż. Alicja Baranowska.

Tematyka prac nie była przypadkowa, ponieważ jest ona związana z zainteresowaniami i pasją naszych studentek. Dlatego też wystąpienia były niezwykle interesujące, często poparte doświadczeniem praktycznym oraz  autorskimi fotografiami.

Naszym studentkom  serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!