Wizyta studyjna studentów kierunku rolnictwo w IUNG-BIP Puławy

Wizyta studyjna i szkolenia studentów Kierunku Rolnictwo w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach

W dniu 26 maja 2021 roku studenci kierunku Rolnictwo uczestniczyli w cyklu niezwykle interesujących szkoleń, zorganizowanych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Szkolenia przeprowadzono w ramach Projektu Stawiamy na Rozwój Zintegrowany, zadanie 12 – Podniesienie kompetencji studentów kierunku Rolnictwo, Numer umowy: POWR.03.05.00-00-Z009/18-00.

Studenci,  między innymi mogli zapoznać się z infrastrukturą i obiektami doświadczalnymi  Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Grabowie, Stacją meteorologiczną IUNG-PIB. Poznać specyfikę prowadzenia doświadczeń polowych i wazonowych,  uprawą różnych grup roślin rolniczych, w tym również w systemie ekologicznym. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem naszych studentów.

Składamy serdeczne podziękowania za życzliwość, poświęcony czas, opiekę merytoryczną i niezwykle interesujące wprowadzenie studentów w tak ważne kwestie związane z produkcją roślinną  i rolnictwem:

Panu prof. dr hab. Jerzemu Księżakowi  z  Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych.

Panu dr inż. Markowi  Sowińskiemu  – Dyrektorowi  RZD IUNG-PIB.

Pani  dr inż. Annie Nieróbcy  z Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki .

Pani dr inż.  Jolancie Bojarszczuk z Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych.

Pani dr Marcie Wyzińskiej z Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych.

Panu inż. Dominikowi  Lipskiemu z Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów.

Pracownikom Działu Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB – Panu mgr Piotrowi Safaderowi  i Pani dr Monice Kowalik.

Mamy nadzieję, na dalszą, owocną współpracę z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach.

                                                                                              dr inż. Daniel Rogoźnicki

Harmonogram wizyty studyjnej

Wizyta edukacyjna studentów z Państwowej Wyższej Szkoły im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – IUNG