Egzamin dyplomowy na studiach podyplomowych 25.06.2022

W dniu 25 czerwca 2022 r. na Wydziale Nauk Technicznych odbył się egzamin dyplomowy w ramach IX edycji studiów podyplomowych Rolnictwo Ekologiczne i Projektowanie Terenów Zielonych przed Komisją egzaminacyjną w składzie:
dr inż. Marta Chodyka, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych – Przewodnicząca Komisji,
prof. dr hab. Stanisław Kondracki,
dr inż. Alicja Baranowska

Absolwenci byli bardzo dobrze przygotowani do egzaminu dyplomowego i udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej.

Naszym absolwentom studiów podyplomowych serdecznie dziękujemy za zaufanie i wybór naszej Uczelni. Życzymy wielu sukcesów i pomyślności w dalszym rozwoju zawodowym!.

Przypominamy również, że aktualnie trwa rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych Rolnictwo Ekologiczne i Projektowanie Terenów Zielonych. Informacje na temat  studiów znajdują się pod linkiem: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu/90