Dzień adaptacyjny studentów I roku architektury krajobrazu 03.10.2022

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w dniu 3 października 2022 r. w swoich murach po raz pierwszy przywitała studentów nowoutworzonego kierunku studiów ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU.

Dzień Adaptacyjny przebiegał w bardzo miłej atmosferzeJ. Pani dr inż. Marta Chodyka – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II powitała studentów, gratulując wyboru Uczelni,  kierunku studiów, podkreślając także, że są to studia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera!.

Studenci mogli również wysłuchać bardzo interesującego wykładu, wygłoszonego przez mgr inż. architekta krajobrazu Pana Wojciecha Januszczyka, pod intrygującym tytułem „Zarastanie”. Pan Architekt poruszył między innymi takie zagadnienia: „Jak szybko może zniknąć beton pod płaszczem z roślin”, Czy nie powinniśmy dać ziemi i przestrzeni więcej oddechu”?

Należy podkreślić, że przyszli Adepci architektury krajobrazu z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu.

Dzień Adaptacyjny zakończył się zwiedzaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej Akademii Bialskiej.

 

Drodzy Studenci!

Na początku nowego roku akademickiego życzymy Wam, wiele radości w zdobywaniu wiedzy, inspiracji i wspaniałych chwil na studiach!

 

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski!

Benjamin Franklin

opiekun pierwszego roku

dr inż. Alicja Baranowska