Udział prof. V. Golovko w Intelligent Computing and Image Processing 11.2022

Pracownik Wydziału Nauk Technicznych Zakładu Informatyki prof. Vladimir Golovko uczestniczył w seminarium Intelligent Computing and Image Processing w Zhejiang International Science and Technology Cooperation Base of Remote Sensing Image Processing and Application, Zhejiang Shuren University.
Tematem wystąpienia Pana profesora było Deep learning: unsupervised approach and application, czyli nauczanie sieci neuronowych metodą bez nauczyciela, dodatkowo z użyciem aplikacji do przetwarzania obrazów.