Studenci kierunku Rolnictwo na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych 19.05.2022

W ramach aktywnej działalności naukowej członkowie Studenckiego Koła Naukowego Studentów Rolnictwa wzięli czynny udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych – „Koła naukowe – szkołą twórczego działania”. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu, Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w formie on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Studenckie Koło Naukowe Studentów Rolnictwa Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II reprezentowali studenci:

Przemysław Janowicz, temat pracy: Ocena efektywności ekonomicznej wybranych metod uprawy kukurydzy pastewnej (Zea mays L.). Opiekun naukowy dr inż. Anna Nieróbca

Natalia Szołucha, Michał Juszczuk, temat pracy: Ogrody w pionie, czyli ogrody wertykalne jako interesujący element zielonej architektury. Opiekun naukowy dr inż. Alicja Baranowska

Aleksandra Kot, temat pracy: Hotele dla owadów – współczesna moda, czy ważny aspekt ochrony bioróżnorodności. Opiekun  naukowy dr inż. Katarzyna Radwańska

Wystąpienia naszych studentów były niezwykle interesujące – poparte doświadczeniem praktycznym, autorskimi fotografiami oraz autorskim projektem koncepcyjnym kompozycji wertykalnej, która może zostać wykonana w budynku Hali Sportowej Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II .

Naszym studentom  serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów naukowych!

dr inż. Alicja Baranowska