Konferencja naukowa COBORU 13.12.2021

Wspólne działanie na rzecz rozszerzenia uprawy roślin białkowych w kraju

Zakład Rolnictwa we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym w dniu 13 grudnia 2021 roku zorganizował Konferencję Naukową pod tytułem: Inicjatywa Białkowa COBORU.

Podczas Konferencji zaprezentowano wiele przydatnych i rzetelnych informacji na temat uprawy roślin białkowych w tym soi w warunkach naszego kraju. Przedstawione zostały także wyniki badań z roślinami bobowatymi w doświadczeniach naukowych prowadzonych na terenie województwa lubelskiego w 2021 roku w  ramach Inicjatywy białkowej COBORU.

Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie powierzchni uprawy roślin białkowych dla poprawy bilansu paszowego w kraju a jej założenia pozwalają na powszechną rekomendacje odmian roślin bobowatych oraz ich dobór do uprawy w różnych rejonach kraju.

Prelegentami konferencji byli wybitni specjaliści:  

dr inż. Piotr Pszczółkowski – Inspektor COBORU

mgr inż. Ewelina Narojek-Babula – SDOO Cicibór

mgr Natalia Sibirtseva – firma Agroyoumis

mgr inż. Bogdan Sadura – Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

mgr Robert Grzyb – firma RAGT Semences Polska Sp. z o.o.

Obrady Konferencji uświetniła obecność Jego Magnificencja Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka. Pan Rektor skierował bardzo mądre słowa do uczestników konferencji, a w szczególności do młodzieży. Swoją obecnością zaszczyciły nas także Władze Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała Pani Dziekan Wydziału Nauk Technicznych dr inż. Marta Chodyka. Uczestników konferencji przywitali także:
dr inż. Alicja Baranowska – Kierownik Zakładu Rolnictwa Państwowej Szkoły Wyższej  im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Inspektor COBORU
dr Piotr Pszczółkowski – Inspektor COBORU.

W Konferencji wzięło udział około 70 uczestników. Uczestniczyli w niej między innymi przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspekcji Ochrony Roślin, Urzędów Gmin, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele firm hodowlanych i rolniczych, rolnicy z województwa lubelskiego, pracownicy COBORU a także wiele innych osób związanych  z branżą rolniczą, dla których tematyka Konferencji była interesująca. W Konferencji uczestniczyła także młodzież wraz z wychowawcami z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu oraz studenci Rolnictwa
z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Konferencja służyła wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń na temat uprawy roślin białkowych.  Mamy nadzieję, że tak interesująca tematyka Konferencji będzie kontynuowana  w przyszłości.

dr inż. Alicja Baranowska
mgr inż. Ewelina Nawojek-Babula