Konferencja białkowa COBORU 10.12.2019

KONFERENCJA NAUKOWA:INICJATYWA BIAŁKOWA COBORU

Wydział Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym w dniu 10 grudnia 2019 roku zorganizował Konferencję Naukową pod tytułem: Inicjatywa Białkowa COBORU.
Podczas Konferencji zaprezentowano wyniki badań z roślinami bobowatymi w doświadczeniach na terenie województwa lubelskiego w ramach Inicjatywy białkowej COBORU. Zakres badań został rozszerzony w celu zwiększenia powierzchni uprawy roślin białkowych i soi dla poprawy bilansu paszowego w kraju. Propozycje innowacyjnego doświadczalnictwa odmianowego dla tej grupy roślin zostały zaakceptowane na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 21 marca 2017 roku.
Prelegentami konferencji byli wybitni specjaliści:
dr inż. Piotr Pszczółkowski
mgr inż. Ewelina Narojek-Babula
dr inż. Tadeusz Solarski
dr inż. Adam Gleń
Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Jego Magnificencja Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk. Uczestników konferencji przywitali także: dr inż. Alicja Baranowska – Kierownik Zakładu Rolnictwa w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz mgr inż. Sławomir Zawierucha – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział około 100 uczestników. Uczestniczyli w niej między innymi przedstawiciele COBORU, kierownicy Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian, przedstawiciele firm hodowlanych i rolnicy z województwa lubelskiego, a także wiele innych osób związanych z branżą rolniczą, dla których tematyka Konferencji była interesująca. W Konferencji uczestniczyła licznie młodzież oraz wychowawcy z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.
Konferencja stworzyła płaszczyznę wymiany wiedzy i doświadczeń miedzy nauką a praktyką rolniczą. Mamy nadzieję, że, tak interesująca tematyka Konferencji będzie kontynuowana  w przyszłości.

dr inż. Alicja Baranowska
mgr inż. Ewelina Nawojek-Babula