Szkolenie z programu Erasmusa+ „English as a Medium of Instruction”

W okresie wakacyjnym 22.-26.08.2022 wykładowcy z Wydziału Nauk Technicznych z Zakładu Informatyki uczestniczyli w szkoleniu z programu Erasmusa+ „English as a Medium of Instruction” (face to face) zorganizowanym przez szkołę językową Atlantic Language Galway w Irlandii. Celem szkolenia było zastosowanie nowoczesnych metod mediacyjnych w nauczaniu przedmiotów akademickich w języku angielskim. W programie znalazły się między innymi praktyczne zastosowania EMI (English as a Medium of Instruction), każdy uczestnik kursu był zobowiązany do przedstawienia nowoczesnej metody w odniesieniu do nauczania swoich przedmiotów. W wolnym czasie od nauki pracownicy uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez szkołę  na Cliffs of Moher- odcinek klifowego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego w zachodniej części Republiki Irlandii. Klif, zbudowany z wapieni i piaskowców, ma około 14 km długości; w najwyższym miejscu osiąga wysokość 214 m., jest jedną z głównych atrakcji turystycznych Irlandii. 

Wyjazd oprócz podniesienia kompetencji dydaktycznych był świetną okazją do integracji pracowników zakładu.