Wizyta z Chinese Academy of Social Sciances (CASS), 27 września 2019r.

W dniu 27 września 2019 r. Centrum Badań nad Innowacjami odwiedziła delegacja z Chinese Academy of Social Sciances (CASS).
Przybyli goście zostali zapoznani z prowadzonymi pracami badawczymi oraz zaznajomieni z możliwościami naukowymi jakie oferują Ośrodki Badawcze Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

Wizytującym gościom bardzo spodobała się infrastruktura naukowa, a w szczególności cienkowarstwowa napylarka magnetronowa firmy Alliance Concept umożliwiająca wytwarzanie wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych, a także zestaw mikroskopów i urządzeń do badania konwersji energii światła słonecznego w prąd elektryczny.

Wizyta zaowocowała nawiązaniem współpracy w zakresie dalszych prac badawczych oraz pozwoliła nakreślić ramy przygotowywanego porozumienia o współpracy.