Szkolenie "Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin i utylizacji opakowań" 14-15.12.2021

Studenci kierunku Rolnictwo, należący do Koła Naukowego Studentów Zakładu Rolnictwa w dniach 14-15 grudnia 2021 r. uczestniczyli w Certyfikowanym Szkoleniu na temat: Bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin i utylizacji opakowań. Szkolenie przeprowadzono w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z/s w Grabanowie.