prof. S.Kondracki prof. honorowym, 03.10.2019r.

W dniu 03 października 2019 roku podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Stanisław Kondracki otrzymał zaszczytny tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tak zaszczytny tytuł został przyznany Panu Profesorowi w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w zakresie biologii rozrodu zwierząt oraz rozwoju specjalistycznych kadr naukowych.