I Zjazd Absolwentów

W dniach 25-26 czerwca 2015 Zakład Rolnictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zorganizował  I Zjazd Absolwentów Kierunku Rolnictwo. Zjazd połączony był z I Seminarium Naukowym  Młodych Naukowców i Studentów pt.  Rola nauki w rozwoju obszarów wiejskich. Patronat honorowy nad Wydarzeniem objął JM Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – prof. dr hab. Józef Bergier.

 

W Wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób; byli wśród nich Absolwenci kierunku Rolnictwo i młodzi naukowcy z  ponad dziesięciu renomowanych ośrodków akademickich z całego kraju.

Program I Zjazdu Absolwentów

 

I Zjazd Absolwentów Kierunku Rolnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej został upamiętniony Wydawnictwem okolicznościowym pod tytułem: „Siedem lat kształcenia rolniczego w Białej Podlaskiej”, w którym przedstawiono historię kierunku Rolnictwo, bazę naukowo-dydaktyczną Uczelni a także sylwetki Absolwentów; zamieszczono fotografie, które ilustrują szczególne chwile z życia studentów, ich sukcesy i radości.

Z tej okazji powołano również Stowarzyszenie Absolwentów Kierunku Rolnictwo.