Wydarzenia

Wizyta gości z Libii z Uniwerytetu w Trypolisie 16.12.2022

Warsztaty Praktyczne zastosowanie technologii Microsoft HoloLens w budownictwie 12.2022

Wizyta studyjna POLAQUA 27.10.2022

Szkolenie studentów budownictwa 27.06.-02.07.2022

Szkolenie teoretyczno-praktyczne członków SKN Zakładu Budownictwa w PERI Polska 13.06.2022

Rozpoczęcie prac przy tworzeniu makiety budynku

Szkolenie „Moduł Konstrukcje” dla studentów budownictwa 26.03.-29.05.2022

Wykład otwarty „Nowe trendy i rozwiązania w budownictwie” 24.05.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Andrzejuka 18.05.2022

Szkolenie „Projektowanie numeryczne konstrukcji drewnianych” 17.05.2022

Wizyta studyjna UNIHOUSE 06.05.2022

Akcja Ankietyzacji

Webinarium „BIM dla budownictwa kubaturowego” 28.04.2022

Wizyta studyjna SOLBET 26.04.2022

Szkolenia dla studentów budownictwa 23.10.-12.12.2021 i 15-22.12.2021

Szkolenie „Murowanie w systemie Ytong i Silka oraz ocieplanie za pomocą płyt Multipor” 25.11.2021

Spotkanie pracowników WNT 28.11.2021

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku budownictwo – Uchwała PKA 20.10.2021

Dzień adaptacyjny studentów I roku 01.10.2021

Wykład otwarty Betony specjalne 21.05.2021

Szkolenia studentów budownictwa

Wizyta studyjna na budowie Domu Studenta PSW

Szkolenie Moduł Konstrukcje 17.10.-10.11.2020 r.

Dzień Młodego Inżyniera 04.03.2020 r.

Wizyta w Unigue Tower 16.01.2020 r.

PERI Polska – wizyta studyjna studentów budownictwa 09.01.2020 r.

 

 

Zrealizowane projekty

 Budownictwo – kierunek zamawiany
 Inżynier Budownictwa – zawód z przyszłością
 Budownictwo ze specjalnością geoinżynieria
 Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany
 Zbuduj swoją karierę! Program rozwoju kompetencji studentów Budownictwa PSW