Zaliczenia poprawkowe na kierunku MiBM

Inżynieria materiałowa –I rok – 15.02.2023 (środa) – godz. 11:00-12:00 – s. 19EA

Ochrona własności intelektualnej – I rok – 15.02.2023 (środa) – godz. 13.00-14.00 – s. 20EA

Termodynamika Techniczna – II rok – 15.02.2023 (środa) – godz. 12.00-13.00 – s. 20EA

Podwozia i Nadwozia Pojazdów Samochodowych / Podstawy Eksploatacji Maszyn / Diagnostyka Maszyn – III rok – 15.02.2023 (środa) – godz. 11.00-12.00 – s. 20EA